KONTAKT


Kancelaria Notarialna
mgr Anna Szopa

ul. Furgoła 23
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel./fax: 32 426 80 56
e-mail: notariusz-info@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek:10.00 - 18.00
wtorek - piątek:9.00 - 16.00
pierwsza sobota miesiąca:9.00 - 13.00

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej również w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu z notariuszem.


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne).

W zakresie swoich uprawnień Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne dokonane przez Notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.


Katalog czynności dokonywanych przez Notariusza zamieszczony jest w art. 79 ustawy Prawo o notariacie i obejmuje:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.