KONTAKT


Kancelaria Notarialna
mgr Anna Szopa

ul. Furgoła 23
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel./fax: 32 426 80 56
e-mail: notariusz-info@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek:10.00 - 18.00
wtorek - piątek:9.00 - 16.00
pierwsza sobota miesiąca:9.00 - 13.00

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej również w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu z notariuszem.


  • Taksa notarialna

Zgodnie z treścią art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564, z późn.zm.).
Do wynagrodzenia notariusza dolicza się podatek VAT według stawki 23%.  • Podatki

Notariusz jest płatnikiem:
- podatku od spadków i darowizn - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie
- podatku od czynności cywilnoprawnych - od objętych tym podatkiem czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany itd.)
Notariusz oblicza, pobiera i przekazuje powyższe podatki właściwemu Urzędowi Skarbowemu.  • Opłaty sądowe

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawców i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.
Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.