KONTAKT


Kancelaria Notarialna
mgr Anna Szopa

ul. Furgoła 23
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel./fax: 32 426 80 56
e-mail: notariusz-info@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek:10.00 - 18.00
wtorek - piątek:9.00 - 16.00
pierwsza sobota miesiąca:9.00 - 13.00

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej również w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu z notariuszem.


Przed sporządzeniem aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia konieczne jest skontaktowanie się z pracownikami Kancelarii (w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub przez e-mail), w celu podania informacji dotyczących zamierzonej czynności prawnej. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie, jaki skutek prawny chcecie Państwo osiągnąć i która czynność notarialna pozwoli najpełniej urzeczywistnić Państwa wolę.

Pracownicy Kancelarii przekażą Państwu wówczas, jakie dokumenty należy dostarczyć, przy czym na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego możliwe jest posługiwanie się kopiami dokumentów, natomiast w dniu podpisania aktu konieczne jest przedłożenie oryginałów.

Na wyznaczony termin czynności notarialnej należy stawić się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby, które dokonują czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinny mieć także swój numer identyfikacji podatkowej (NIP).


Celem przyśpieszenia procesu przygotowania aktu notarialnego poniżej zamieszczone zostały:

  • formularze, w których można wpisać dane osobowe i inne informacje istotne dla sporządzenia czynności notarialnej
  • przykładowe wykazy dokumentów wymaganych przy poszczególnych umowach.

Formularz - umowa darowizny lub umowa o dożywocie
Formularz - umowa sprzedaży
Formularz - umowa zamiany
Formularz - umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności
Formularz - pełnomocnictwo
Formularz - testament

Formularz i wykaz dokumentów - akt poświadczenia dziedziczenia

Wykaz dokumentów - zbycie działki zabudowanej i niezabudowanej
Wykaz dokumentów - zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
Wykaz dokumentów - zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu